Een krachtige taalomgeving zorgt voor taalvaardige kinderen

Opgroeien in een taalrijke omgeving is niet voor ieder kind een vanzelfsprekendheid. Dat vermindert de kans om taalvaardig te worden en vergroot kansenongelijkheid. De taalomgeving thuis kunnen we moeilijk veranderen, maar kinderopvang en onderwijs kunnen wel zorgen voor een krachtige taalleeromgeving waarin alle kinderen de kans krijgen om hun taal zo goed mogelijk te ontwikkelen.

De professional op de werkvloer kan het verschil maken door het creëren van die krachtige taalleeromgeving, startend in de voorschool met een doorgaande lijn naar de basisschool. En dat begint bij weten waarom je doet wat je doet. Van Oers Taal verzorgt trainingen en coaching die vaardigheden van pedagogisch medewerkers en leerkrachten vergroten. Zodat alle kinderen de taalkansen krijgen die ze verdienen!

Scroll naar boven