Van Oers Taal

Van Oers Taal is het onderwijsadviesbureau van Suzanne van Oers.

Vanuit een gedrevenheid om de kwaliteit van het onderwijs en de kinderopvang stap voor stap te verbeteren, train en coach ik professionals. Ik help ze bij het optimaliseren van hun pedagogisch en didactisch handelen. Ik wil mensen inspireren, soms provoceren, en altijd laten leren.

Met lef en lol bereik je veel!

Over Suzanne van Oers

Ik  studeerde in 1996 af aan de Universiteit van Amsterdam, Engelse Taal- en letterkunde, richting Algemene Taalwetenschap, specialisatie Nederlands als Tweede Taal. Na mijn studie werkte ik 12 jaar als taalspecialist/schoolbegeleider voor ABC Onderwijsadviseurs in Amsterdam.  Ik ben trainer en coach van leerkrachten, vanuit een enorme passie voor het wonder van taal.

“Zonder taal ben je nergens”,  een citaat van Dr. Rene Appel, is één van de motieven voor mij om taal op de eerste plaats op de onderwijsagenda te zetten.
In 2008 startte ik mijn eigen onderwijsadviesbureau Van Oers Taal. Van Oers Taal staat voor kwaliteit in training en coaching, kennis van taalontwikkeling en taalonderwijs en voor samen met de klant werken aan duurzame en effectieve veranderingen op de werkvloer.