Projecten

Van Oers Taal  heeft veel kennis en ervaring als projectleider en uitvoerder van onderwijsprojecten, zoals:

  • Zomerschool Amsterdam Zuidoost
  • VVersterk
  • Top VVe voor Vinci toponderwijs

Nieuw: Trainersgroep Amsterdam: een unieke samenwerking van 3 professionals in de VVE zie trainersgroep.amsterdam

Met de Basistraining VVE verwerven pedagogisch medewerkers een sterke basis voor het handelen in de praktijk. Met goede interactie- en begeleidingsvaardigheden maken zij het verschil. Door gericht naar kinderen te kijken en aansluitend boeiende en uitdagende (spel)activiteiten te bieden, begeleiden en stimuleren pedagogisch medewerkers de ontwikkeling. Met de Basistraining VVE zorgt u voor een sterke basis van uw medewerkers.

De inhoud van de Basistraining VVE is gebaseerd op recente inzichten uit literatuur en onderzoek en bouwt voort op opgedane kennis en ervaring met de reeds bestaande VVE programma’s Piramide, Uk en Puk en Kaleidoscoop. De ontwikkelaars (cito, Nji, CED) hebben de training in opdracht van de gemeente Amsterdam ontwikkeld.