Coaching

Normaal gesproken is mijn hulp niet nodig. Je hebt je opleiding en je ervaring. Maar, soms is het nodig, verfrissend of zelfs essentieel dat je hulp van een externe partij krijgt. Dat geeft een nieuwe kijk op zaken, dat breekt soms bestaande patronen open en het kan zorgen voor verandering in je aanpak op de groep. Door individuele coaching, soms met behulp van video-opnamen, krijgen professionals  meer inzicht in hun eigen handelen en ligt de weg open om blijvend te veranderen.

Coaching begrijpend luisteren en begrijpend lezen

Coaching en advisering VVE

Aan het werken met jonge kinderen worden steeds meer eisen gesteld. Het moet doelgericht, opbrengstgericht, voldoen aan allerlei criteria.  Hoe kun je dat aanpakken, wat is er mogelijk en waar begin je? Allemaal vragen waar coaching en advisering uitkomst kan bieden.

 

Mijn stijl is direct, open en eerlijk. Handen uit de mouwen en aan de slag! Gericht op mogelijkheden en kansen! In een gesprek wordt samen gezocht naar een passend traject.