Advies

Advies aan teams, directie en/ of individuele leerkrachten kan helpen om veranderingen in de werkwijze van bijvoorbeeld het taalonderwijs tot stand te brengen.

Denk aan Begrijpend Lezen: voor veel kinderen een oersaai vak. Maar voor het leven een zeer belangrijke vaardigheid. Overal op school en daarbuiten moet je een beroep doen op je vaardigheden begrijpend lezen – zo begrijp je de wereld. Laten we kinderen hierbij helpen!

 

Scholingstrajecten waar je mijn hulp bij kunt vragen:

  •    Doorgaande lijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen
  •    Stimuleren van geletterdheid & rijke, geletterde leeromgeving
  •    Interactief voorlezen
  •    Werken met de verteltafel: leesmotivatie
  •    Opbrengstgericht werken met jonge kinderen
  •  •  Werken aan de kwaliteit van je taalonderwijs

 

Neem vrijblijvend contact met me op: suzanne@vanoerstaal.nl of bel 06 45274713